Έρευνα & Ανάπτυξη

Ηλιακοί Συλλέκτες Γραμμικής Εστίασης για παραγωγή ενέργειας

Solecon - ηλιακοί συλλέκτες γραμμικής εστίασης

Το σύστημα αποτελείται από λωρίδες ανακλαστήρων, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα παρακολούθησης ήλιου (PLC solar tracker) και με τη μέθοδο της ανάκλασης συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν δέκτη, ο οποίος ευρίσκεται στο άνω μέρος του συστήματος.

Το ρευστό που κυκλοφορεί εσωτερικά του δέκτη θερμαινόμενο ανεβάζει θερμοκρασία στο εύρος των 150° - 400°C.
Το ρευστό οδηγείται στην κατανάλωση ανάλογα με την εφαρμογή.

Εφαρμογές

Η εξαιρετική ευελιξία των συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών Solecon, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για τη βιομηχανική χρήση και όχι μόνο. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εφαρμογών, είναι ότι προσφέρουν οικολογικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις παραγωγής ενέργειας, σε προσιτό κόστος.

Ψύξη

Η παραγωγή ψύξης μέσω της ηλιακής ενέργειας αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές εφαρμογές.

Προϊόν της διαδικασίας είναι η παραγωγή ψυχρού νερού ή κλιματιζόμενου αέρα με την χρήση ψυκτών απορρόφησης που αξιοποιούν το ζεστό νερό που παράγουν.

Παραγωγή ατμού

Το υψηλής θερμοκρασίας θερμικό μέσο που ρέει στο συλλεκτικό πεδίο, μεταφέρει θερμότητα στο νερό, μέσω εναλλάκτη. Για την επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών μέσω των συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών.

Αφαλάτωση

Ο ήλιος είναι ίσως η μόνη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οικονομικά στην αφαλάτωση. Τεχνολογίες αφαλάτωσης που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια, λειτουργούν με ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης χωρίς ταυτόχρονα να ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Ηλεκτροπαραγωγή

Οι τεχνολογίες ηλιακής συγκέντρωσης είναι διατάξεις ανακλαστήρων που συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια, εστιάζοντας την ηλιακή ακτινοβολία σε μία γραμμή εστίασης, θερμαίνοντας ένα θερμικό μέσο (π.χ. ατμός ή λάδι). Το θερμικό μέσο σε υψηλή θερμοκρασία (400°C) οδηγείται σε μία εργομηχανή, όπου η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Στη συνέχεια, η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική μέσω ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.


SOLE certifications