Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για τη SOLE μια από τις θεμελιώδεις αξίες που αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά μας στην κοινωνία προσφέροντας υλικές και οικονομικές παροχές σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας και ειδικά σε παιδιά.

Οι δράσεις που έχουμε συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια εστιάζουν σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης παιδιών και συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Η εταιρεία μας προσφέρει ανιδιοτελώς χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση και προβολή συνεπώς δεν δημοσιεύουμε τις δράσεις στο πλαίσιο των οποίων έχουμε πραγματοποιήσει συνεισφορές.


SOLE certifications