Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Η SOLE, εδώ και δεκαετίες συμμετέχει σε καίριες εκθέσεις του κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου προβάλλει την τεχνολογία της και τα προιόντα της με μεγάλη επιτυχια.

SOLE certifications